Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
13.09.2019

Inn i styret i Nord

Mari-Ann Johansen

Mari-Ann Johansen (52) fra Tromvik er valgt inn i styret i Fiskarlaget Nord. – Jeg gleder meg til å ta fatt på arbeidet i styret!

Trebarnsmoren fra Tromvik i Troms har vært yrkesfisker siden 2012, og hele denne tiden har hun også vært aktiv i Tromvik Fiskarlag, både som sekretær, styremedlem og nestleder. Til tider har hun hatt flere verv samtidig.

Mari-Ann Johansen sier hun ser frem til å ta fatt på styrevervet. 

– Jeg tror at jeg som kvinne og mor til tre gutter kan bringe inn perspektiver som kan være nyttig, ikke minst siden næringen er såpass mannsdominert. 

Mari-Ann Johansen sier hun trives som sjarkfisker, og at det også var naturlig å engasjere seg i Fiskarlaget da hun ble yrkesfisker.

– Jeg har også erfaring fra kommunestyret og håper dette i sum skal være erfaringer som blir satt pris på og brukt, sier hun. 

Leder Kjell Ingebrigtsen i Fiskarlaget sier han har lagt merke til Mari-Anns innsats helt fra starten av hennes engasjement i organisasjonen.

– Mari-Ann har deltatt på flere av våre organisasjonskurs, og det er flott med engasjerte medlemmer og ikke minst at vi som er menn i en så mannsdominert næring får kvinneperspektiver inn i styrerommet også. Det trenger vi. 

– Jeg ønsker derfor Mari-Ann lykke til i styret, og håper vi i Fiskarlaget skal få se enda flere kvinner i tillitsverv.

Det nye styret i Fiskarlaget Nord:

Leder
Roger Hansen, Nordkapp Fiskarlag
1. vara
Jens-Einar B. Johnsen, Båtsfjord Fiskarlag
2. vara
Ronald Karisari, Vadsø Fiskarlag

Nestleder
Kurt Ludvigsen, Hillesøy Fiskarlag
1. vara
Hans Henriksen, Nordre Senja Fiskarlag
2. vara
Oddstein Karlsen, Skjervøy Fiskarlag

Styremedlem
Øyvind Bolle, Båtsfjord Fiskarlag
1. vara
Dag Øyvind Ingilæ, Kjøllefjord Fiskarlag
2. vara
Tor Petter Krogh, Kjøllefjord Fiskarlag

Styremedlem
Mari-Ann Johansen, Tromvik Fiskarlag
1. vara
Håvard Pettersen, Søndre Torsken Fiskarlag
2. vara
Thor H. Mikkelsen, Skjervøy Fiskarlag

Styremedlem
Bjarni Sigurdsson, Tromsø Fiskarlag
1. vara
Tore Novik
Hillesøy Fiskarlag, 2. vara
Dag Olav Mollan, Skjervøy Fiskarlag

Styremedlem
Lars-Jøran Wickstrøm, Vadsø Fiskarlag
1. vara
Odd Arne Harjo, Båtsfjord Fiskarlag
2. vara
Alf Normann Hansen, Kjøllefjord Fiskarlag

Styremedlem
Tommy Nilsen, Senjahopen Fiskarlag
1. vara
Jim Frantzen, Søndre Torsken Fiskarlag
2. vara
Jack Jensen, Senjahopen Fiskarlag

Styremedlem
Sondre R. Kristoffersen, Alta Fiskarlag
1. vara
Tore Mosesen, Hammerfest Fiskarlag
2. vara
Kurt H. Nilssen, Sørøy/Loppa Fiskarlag