Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
31.05.2017

Ingen lukking

Avklaring om leppefisk

Nærings- og Fiskeridepartementet vil ikke lukke fisket etter leppefisk i 2017. Øvrig reguleringsopplegg avklares senere.

– Fiskeridirektoratets reguleringsforslag har vekket mye oppmerksomhet, spesielt forslaget om å lukke dette fiskeriet. Vi fant det derfor hensiktsmessig å avklare spørsmålet om lukking allerede nå, samt å få fastsatt starttidspunkt for fisket, mens resten av reguleringsopplegget vil vi måtte bruke noe mer tid på, sier fiskeriminister Per Sandberg i pressemeldingen fra NFD.

Departementet har til vurdering Fiskeridirektoratets forslag til reguleringer i fisket etter leppefisk i 2017, og vil bruke nødvendig tid på å gå gjennom forslagene, men har funnet det hensiktsmessig å foreta en avklaring nå omkring lukking av fisket etter leppefisk. I tråd med Fiskeridirektoratets forslag skal derfor årets fiske åpnes 17. juli sør for 62° N (Stadt) og 31. juli nord for 62° N.

Åpningsdatoene kan imidlertid bli noe justert på bakgrunn av råd fra Havforskningsinstituttet.

Departementet viser til at ved en eventuell senere lukking av dette fiskeriet, vil deltakelse i 2017 ikke være kvalifiserende for fremtidig deltakeradgang.

– Norges Fiskarlag er tilfreds med at det ikke ble innført lukking i fisket i denne omgang, da spesielt ut fra at konsekvensene av lukking ikke var vurdert, sier leder i Fiskarlaget Kjell Ingebrigtsen.

Les pressemeldingen fra Nærings- og fiskeridepartementet her