Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
08.10.2015

Ingen lodde i 2016

ICES-råd i dag

Det internasjonale rådet for havforskning (ICES)  tilrår at det ikke fiskes lodde i Barentshavet i 2016.

ICES’ råd kommer ikke uventet blant annet etter resultatene fra høstens økosystemtokt konkluderer med en påviselig nedgang i bestanden av voksen lodde.

Kvoteuttaket for 2015 ble etter samråd med Russland i den norsk-russiske fiskerikommisjonen satt til 120 000 tonn.

Loddeuttaket har variert mye de siste årene og siden slutten av 80-tallet har det vært tre lange opphold på inntil fem år i dette fiskeriet.

På sakskartet

Lodde er inne på agendaen når Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon denne uken møtes til sin 45. sesjon i Astrakhan i Russland.

Etter planen skal en endelig avtale om fordeling av de ulike felleskvotene undertegnes fredag ettermiddag klokken 19 (russisk tid).

Les detaljene i ICES’ kvoteråd på lodde.