Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
19.03.2015

Ingen lineinteresse

Ny frist på makrellstørje

Linemiljøet gis en ytterligere frist for å vise interesse for å delta i årets fangst på makrellstørje. Ingen søkte innen fristen som nå er forlenget til 30. april, melder Fiskeridirektoratet.

Fiskeridirektoratet fikk fem påmeldinger til forsøksfiske etter makrellstørje, alle fra fartøy som fisker med ringnot.

Når nå fristen forlenges for å kunne tildele forsøksfangsten til en fra hver gruppe, gjør Fiskeridirektoratet oppmerksom på at det for fartøy som fisker med line ikke er krav om observatør fra ICCATs regionale observatørordning, men kun er krav om nasjonal observatør om bord i 20 prosent av den tiden fisket pågår.

Direktoratet skriver at de påmeldte fartøyene som fisker med ringnot er (i tilfeldig rekkefølge):

  • H-182-AV MS Norderveg
  • H-181-AV MS Nordervon
  • H-15-AV MS Kremmervik
  • H-180-AV MS Kamøyfisk
  • SF-17-SU MS Sjarmør

Når den nye søknadsfristen for fartøy som fisker med line har gått ut, vil eventuelle søkere bli offentliggjort på Fiskeridirektoratets nettsider.Linefartøyet som får delta i fisket etter makrellstørje velges ut kort tid etter offentliggjøringen av søkere.

Fiskeridirektoratet gjør også oppmerksom på at deltakelse i et eventuelt forsøksfiske ikke vil være bestemmende for deltakelse i et fremtidig fiskeri etter makrellstørje.

Mer om saken for aktuelle søkere