Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
05.06.2014

Informerte politikere

Møtte komite om rettigheter

Det er nyttig og viktig å møte politikere og seminaret med Arbeids- og sosialkomiteen var svært nyttig. Dette sier generalsekretær Jan Skjærvø etter å ha deltatt i et arrangement for komiteen som ble holdt på hurtigruta langs Finnmarkskysten.

Arbeids- og sosialkomiteen var denne uken på et todagers seminar langs kysten av Finnmark med Johnny Ingebrigtsen (SV) som vert.
Politikeren avslutter fredag sin varaperiode på Stortinget etter at han høsten 2013 kom inn da Kirsti Bergstø gikk ut i mammapermisjon.

Generalsekretær Jan Skjærvø deltok med foredrag og dialogrunde som en del av opplegget for komiteen på turen fra Honningsvåg til Hammerfest. Tematikken var knyttet til noen viktige utfordringer som næringen står over for.

Dette dreide seg blant annet om Fiskarlagets holdning til sameksistens med andre næringer, klimaendringenes påvirkning på fiskebestandenes vandringsmønster, behovet for et rent havmiljø, konkurransen om markedsandeler og behovet for at Norges fremdeles skal ha en differensiert flåte.

Arbeids- og sosialkomiteen er naturlig nok opptatt av sysselsetting og bosetting langs kysten, og derfor ble også sentralt lovverk som berøer yrkesvernet for fiskerne og yrkesgruppens sosiale ordninger også tatt opp som tema.

Mest detaljert ble pensjonstrygden for fiskerne drøftet. Trygdeordningen står foran store økonomiske utfordringer.

-Denne saken opptar og har opptatt Fiskarlaget i lang tid, og det var spesielt flott å få en inngående drøfting med komiteen om denne saken, sier generalsekretæren.

Det ble også orientert om hvordan tariffsystemet i Fiskarlaget er organisert og hvordan ulike ordninger forhandles fram via tariffseksjonene.

-Det ble også informert om hvordan pakkeforsikringen er en del av tilbudet som totalt sett skal være med på å gi medlemmene et godt- rammeverk som yrkesutøvere.