Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
23.05.2017

Info om fartsområder

Sjøfartsdirektoratet

Kystvakta har tirsdag bedt flere fartøy forlate blåkveitefeltet ved Langnesegga etter sertifikatkontroll. Sjøfartsdirektoratet har nå lagt ut utfyllende informasjon om fartsområder for fartøy under 15 meter.

På Langnesegga er det om lag 60 fartøy som fisker etter blåkveite tirsdag. Kystvakta er til stede med flere fartøy og opplyser at mellom fem og ti fartøy er bedt om å forlate feltet på Langnesegga. Årsaken er manglende nødvendige sertifikater.

Fartsområdebegrensning ut fra lengde på fartøy

Sjøfartsdirektoratet har på yrkesfisker.no lagt ut informasjon om regelverket ut fra lengde på fartøy. Det åpner for at fiskefartøy over 10,67 meter kan ha fartøyinstruks for maksimalt Bankfiske II. Fiskefartøy under 10,67 kan ha fartøyinstruks med maksimalt fartsområde Bankfiske I i vinterhalvåret, og Bankfiske II begrenset til 100 nautiske mil fra grunnlinjen i perioden 15. mai til 30. september.

Bankfiske II og VHF

Gjeldende regler åpner for at fartøy kan sertifiseres for fartsområde Bankfiske II og radiodekningsområde A1, forutsatt at de har radioutstyr i henhold til kapittel 7 i forskrift 22. november 2013 nr. 1404. Det er fartøyets reder som er ansvarlig for å operere innenfor de begrensninger som ligger i både fartsområde og radiodekningsområde. Radiodekningsområde A1 er definert som havområder som er innenfor radiotelefonidekning av minst en VHF kyststasjon som holder kontinuerlig lyttevakt på DSC (Digital Selective Calling).

Fartøy som ikke har krav til fartøyinstruks ennå

Fiskefartøy fra 8 – 10,67 meter som skal inn i kontrollordningen framover, og som normalt opererer i fjordfiske eller kystfiske, kan operere inntil 100 n.mil ut «sommerstid» (15. mai til 30. september) uten at det påvirker innfasingen, dvs. uten at vi stiller krav om at godkjent foretak skal kontrollere fartøyet. Det er fartøyeiers ansvar å påse at fartøyet har sikkerhets- og kommunikasjonsutstyr for området de opererer i, og overholde de begrensningene som gjelder.

Regelverk: Forskrift 22. november 2013 nr. 1404 om fiske- og fangstfartøy under 15 m