Fiskarlaget Nyheter

04-06-2020
Norges Fiskarlag har bedt Olje- og energiministeren i samråd med fiskeri- og sjømatministeren om å stanse PGS sin seismiske undersøkelse PGS20005 og at denne utsettes til sildefisket er ferdig.
04-06-2020
Sjømateksporten opplever et verdifall for andre måned på rad. I mai eksporterte Norge sjømat for 7,8 milliarder kroner. Det er en reduksjon på 764 millioner kroner, eller 9 prosent, sammenlignet med mai i fjor.
03-06-2020
Norges Fiskarlag forventer at forskriften om kontroll med lakselus må inneholde krav som per nå ikke er tatt inn i forslaget til forskrift. Mattilsynet har i sitt forslag verken lagt opp til at tidspunkt for behandling eller mengden legemiddel som brukes skal inn som et rapporteringskrav.
03-06-2020
Fiskeridirektoratet foreslår å utvide datainnsamlingen fra fiskeflåten. Formålet er å samle inn bedre posisjons- og aktivitetsdata fra den minste fiskeflåten, men forslaget inneholder også noen forslag til endringer i dagens rapportering for fartøy over 15 meter.
02-06-2020
For å stimulere til økt rekruttering til hvalfangsten har regjeringen lempet på kravet til tidligere deltakelse for fartøy som driver hvalfangst.
02-06-2020
Havforskingsinstituttet (HI) tilrår nye mål og tiltak for kysttorsk nord for 62. breiddegrad. Kysttorsken er under press, og reguleringa til no har ikkje strekt til for å få opp bestanden meiner HI.
29-05-2020
Flere år med lav rekruttering gir lavere anbefalt kvoteråd for nordsjøsild. ICES anbefaler at fangsten av nordsjøsild bør ikke overstige 365.792 tonn i 2021.
29-05-2020
Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen besøker fredag Austevoll. På formiddagen var det et godt besøkt møte med representanter for næringen (bildet).

Design/utvikling: Luculentus as

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.