fbpx

Fiskarlaget Nyheter

Skriv ut
18.09.2019 08:10
Kvotemeldingen sentral
Årsmøte i Nordland
Kvotemeldingen sentral
Det er kort veg fra kaikanten til årets årsmøtesal i Bodø
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Kvotemeldingen blir hovedtema under årsmøtet i Nordland Fylkes Fiskarlag denne uken. – Dette er kanskje den viktigste saken for fiskerinæringen på mange år, sier daglig leder i Nordland Fylkes Fiskarlag Steinar Jonassen.

– Meldingen berører alle deler av fiskerinæringen og de mange lokalsamfunnene langs kysten der fiskeri betyr mye, understreker Jonassen.

Han forteller at statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet, Roy Angelvik gjester årsmøtet i Bodø, som holdes 19.–20. september. Statssekretæren skal torsdag ettermiddag innlede i saken om kvotemeldingen, som er en stortingsmelding om den fremtidige kvotepolitikken.

– Vi er spente på hva statssekretæren har å si om kvotemeldingen, som allerede har vært heftig debattert langs kysten i tre måneder, siden regjeringen la den frem i slutten av juni, sier Jonassen. Han peker på at det ofte er store investeringer som gjøres i næringen, og at det derfor er av stor betydning at næringen gis stabile langsiktige rammebetingelser, som det også er bred enighet om på Stortinget.

– Jeg mener at denne meldingen ikke understøtter det ønsket fra næringen, for her er det både mange løse tråder og omstridde forslag, sier den daglige lederen. 

 

Omgåelser av regelverket

Årsmøtet i Bodø skal også behandle flere dagsaktuelle tema.

Steinar Jonassen peker på at omgåelser av regelverket i fiskerinæringen ofte har vært gjenstand for drøftinger i det offentlige rom, og at Nordland Fylkes Fiskarlag tar dette problemkomplekset alvorlig.  

– Vi har fått Thord Monsen fra Fiskeridirektoratet og Magnar Pedersen fra Nofima til å innlede i denne saken. Pedersen leder en regjeringsoppnevnt arbeidsgruppe, som innen første desember skal legge frem en rapport som blant annet skal foreslå tiltak som gjør at en kan få en forbedret ressursregistrering, klargjøring av ansvar i ressurskontrollen og foreslå regelverksendringer.

Turistfisket

Det omfattende turistfisket er også en del av denne saken. Mange utenlandske turister har i år blitt tatt for forsøk på smugling av store mengder fiskefilet på flere grenseoverganger.

– Dette tar vi som en bekreftelse på at det er store mengder fisk som hvert år blir smuglet over grensa, så her er det grunn til å iverksette tiltak, sier Jonassen, som legger til at det er stor frustrasjon blant fiskerne over det storstilte turistfisket som foregår langs store deler av kysten.

Sikkerheten i fiskeflåten

Styret har også satt på dagsorden en sak om det regelverket som forvaltes av Sjøfartsdirektoratet, og i denne saken er det innledninger ved Arild Lie og Jack Arild Andersen, begge fra Sjøfartsdirektoratet.

Bakgrunnen for saken er at næringen etter hvert har fått svært mange pålegg som er utfordrende å innfri.

– Sjøfartsdirektoratet stiller mange krav til både fiskefartøy og mannskaper som veldig ofte har sammenheng med at en ønsker å forbedre sikkerheten om bord, sier Jonassen. Han legger til at sikkerheten skal ikke utfordres, men at det er ønskelig med en diskusjon om Sjøfartsdirektoratets krav til tider kan være for ambisiøse.  

– Det er forventet at årsmøtedeltakerne også i år utviser et stort engasjement i debattene. Årsmøtet i Nordland er kjent for å være en arena preget av direkte tale, og vi tror det vil komme til syne mange meninger og gode synspunkt også i dette årsmøtet, avslutter daglig leder i Nordland Fylkes Fiskarlag, Steinar Jonassen.

Årsmøtet er satt sammen av om lag 55 delegater fra lokallagene i Nordland. Møtet holdes ved Radisson Blu Hotel i Bodø, med oppstart torsdag 19. september klokken 10.

For ytterligere informasjon kontakt:

  • Daglig leder Steinar Jonassen, mobil: 406 23 001

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.