Fiskarlaget Nyheter

Skriv ut
17.03.2017 08:45
Nye skatteregler
Gjelder også fiskere
Nye skatteregler
Nye regler for 2017
Ill: Skatteetaten

Det er innført nye regler for innførselsmerverdiavgift fra 2017. Dette gjelder også for fiskere. Har du årstermin for merverdiavgift er 10. april er siste frist for levering av omsetningsoppgaven for 2016.

Skatteetaten melder at det er innført flere nye regler for 2017. En av de viktigste nye reglene gjelder kjøp av varer fra utlandet.

Om du for eksempel importerer en maskindel fra Sverige, må den som fører regnskapet for virksomheten passe på å regne ut og bokføre merverdiavgift på dette kjøpet. Dette er nytt for de fleste, siden innførselsmerverdiavgift som regel har blitt betalt på grensen eller krevd opp fra speditør/transportselskapet tidligere.

Tolletaten krever ikke lenger opp innførselsmerverdiavgift når varen fortolles. Årsaken er at ansvaret for avgiften nå er overført til Skatteetaten, melder etaten på eget nettsted.

Se for øvrig denne linken for detaljert informasjon om saken, som omtales med bakgrunn i at alle merverdiavgiftsregistrerte virksomheter fra og med 1. termin 2017 skal levere mva-meldingen som erstatter dagens omsetningsoppgave for merverdiavgift.

Trenger du hjelp?
www.skatteetaten.no/import finner du veiledninger til innførselsmerverdiavgiften. Du kan også ringe Skatteetaten på 800 80 000 for hjelp.