Fiskarlaget Nyheter

Skriv ut
14.03.2017 13:45
Pliktsystemet på fredag
Fra regjeringen
Pliktsystemet på fredag
Fiskeriminister Per Sandberg presenterer regjeringens stortingsmelding fredag 17. mars
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Fiskeriminister Per Sandberg presenterer stortingsmeldingen om pliktsystemet i fiskerinæringa i Oslo 17. mars.

Pliktkommisjonen som så på leverings-, bearbeidings- og aktivitetsplikten i fiskerinæringen leverte sin rapport til fiskeriministeren i oktober i fjor. Rapporten var en oppfølging av sjømatindustrimeldingen som ble behandlet av Stortinget i mars i fjor.

Fiskeriministerens presentasjon av den endelige stortingsmeldingen vil også bli tilgjengeliggjort via nettet på regjeringens side.

  • Tid: fredag 17. mars kl 11.30 – 12:30
  • Sted: Nærings- og fiskeridepartementet, Kongens gate 8