Fiskarlaget Nyheter

2020-06-29 09:25
Avklaringer om årsmøter
Medlemslagene
Avklaringer om årsmøter
Fra det forrige årsmøtet i Møre og Romsdal Fiskarlag i november 2019. i 2020 blir det ikke et fysisk årsmøte i medlemslaget.
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Årsmøtene i Norges Fiskarlags medlemslag har blitt påvirket av de ulike effektene og tiltakene knyttet til koronapandemien. Vi har laget en oppdatert status for medlemslagenes årsmøteplaner.

De fleste av Fiskarlagets medlemslag holder årlige årsmøter, mens Norges Fiskarlag holder sitt landsmøte annet hvert år og neste gang i 2021.

Etter planen skulle flere medlemslag holdt sine årsmøter i vår, men styrene har fortløpende gjort vedtak om endringer. Slike endringer blir det varslet om internt i organisasjonen, samt at det synliggjøres i Fiskarlagets kalender på vår nettside.

Den siste uka har flere medlemslag gjort endringsvedtak knyttet til sine årsmøter og det er per uke 26 avklart at tre av medlemslagene skal holde digitale møter og tre lag planlegger fysiske møter.


Se informasjon fra ditt medlemslag her:


Møre og Romsdal - digitalt

Styret i Møre og Romsdal Fiskarlag har torsdag 25. juni besluttet å avlyse årets årsmøte som var berammet til den 10. september 2020. Bakgrunnen for avlysningen er at årsmøtehotellet i Molde har varslet at de har problemer med å ta imot og gjennomføre årsmøtet med delegater og gjester innenfor gjeldende og forventede smittevernregler knyttet til Covid-19.  

Styret har besluttet at det holdes et digitalt årsmøte den 30. oktober 2020 der bare de lovpålagte sakene med årsberetning, regnskap og valg vil bli behandlet. 


Midt-Norge - digitalt

Årsmøtet i Fiskarlaget Midt-Norge skulle vært avholdt i slutten av mai 2020, men måtte avlyses på grunn av koronasituasjon. Det er fortsatt litt usikkerhet rundt koronasituasjon.

Styret har derfor bestemt at årsmøtet 2020 gjennomføres digitalt i løpet av september og lokallagene vil få informasjon om det praktiske rundt dette. Årsmøtet 2020 skal kun behandle årsmelding, regnskap og gjennomføre valg. 

Neste fysiske årsmøte vil bli avhold i juni 2021.


Fiskarlaget Nord – fysisk møte

Styret i Fiskarlaget Nord har i møte 22. juni diskutert sakskart for årsmøtet 2020 samt forutsetninger og forventninger knyttet til å kunne gjennomføre årsmøte, i lys av koronasituasjon.

Styret konstaterer at årsmøtet, i henhold til dagens restriksjoner, kan gjennomføres som planlagt høsten 2020, med de til enhver tid gjeldende retningslinjer knyttet til Covid-19.

Det orienteres derfor om at Fiskarlaget Nord avholder årsmøte ved Scandic Ishavshotel fredag den18. september 2020. Styret har vedtatt at temaene «organisasjonsutvikling» og «håndtering og fordeling av strukturgevinst» blir satt på sakskartet for årsmøtet.

Fiskerlaget Sør - fysisk møte

I styremøte søndag 28. juni ble følgende vedtak gjort::

«Styret i Fiskerlaget Sør tar orienteringen til etterretning, og ser frem til å gjennomføre vårt planlagte årsmøte 29.-30. oktober ved Mandal Hotell i tråd med gjeldende smittevernhensyn.

Styret vil fremme følgende saker til behandling;1. Kvalitetsarbeid i fiskeflåten2. Nytt kvotesystem – oppfølging av Stortingets vedtak.

Styret inviterer lokallag til å spille inn aktuelle saker til behandling.

Styret ber daglig leder om å utforme utkast til årsmelding, saksliste og praktisk opplegg for årsmøtet i tråd med diskusjonen til førstkommende styremøte.»

Sogn og Fjordane – fysisk møte

Årsmøtet planlegges holdt 8. og 9. oktober 2020 på Quality Hotell i Florø.

Årsmøtet blir etter planen holdt som et ordinært årsmøte, men styret ta i sitt siste vedtak om saken  forbehold om endringer dersom situasjonen knyttet covid -19 skulle endre seg.

Nordland – digitalt

Nordland Fylkes Fiskarlag bestemte i mai at årsmøtet holdes digitalt og på en dag - den 24. september. Det vil komme informasjon med mer detaljer nærmere møtetidspunktet.

Det er kun lovbestemte saker som blir behandlet. Det betyr at det ikke blir noen fiskeripolitiske saker.

Dersom koronasituasjonen tillater det vil det bli vurdert om det er praktisk mulig å få gjennomført en tillitsmannskonferanse nærmere jul. Dette vil styret komme tilbake til på et senere tidspunkt.


Fiskarlaget Vest holder ikke årsmøte i 2020

Gruppeorganisasjonene:

  • Sør-Norges Notfiskarlag – planlagt fysisk møte 11. desember
  • Fiskebåt – møtet ble holdt i februar

Cookies Personvern

Design/utvikling: Luculentus as

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.