20.02.2019 09:30
Foreløpig tariff
Det meste er klart
Foreløpig tariff
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Fiskerioverenskomst for 2019–2020 er nå tilgjengelig for medlemmer i Fiskarlaget. Endelig overenskomst vil bli tilgjengelig noe senere.

Norges Fiskarlags tariffseksjoner gjør hvert andre år tilpasninger og endringer av gjeldende tariff, samt forhandler om endringer i overenskomsten. Forhandlingene om den kommende toårsperioden ble gjennomført i oktober.

Det ble ikke enighet om alle forhandlingspunkter, og uenighetspunkter tas nå videre til en voldgiftsnemnd.

Dato for dette er satt til tirsdag 26. mars.

Voldgiftsnemnden har siste ord, og det betyr at det er den fagsammensatte nemnda som skal ta avgjørelse knyttet til uavklarte spørsmål.

I det vedlagte dokumentet kan du se den oppdaterte versjonen av Norges Fiskarlags fiskerioverenskomst. De bestemmelsene som er til voldgift er angitt med uthevet skrift i den foreløpige utgaven.

Endelig utgave vil bli publisert så snart voldgiftsnemnda har gjort sitt arbeid.