17.10.2018 08:05
Venter tøff drakamp
Tariff-forhandlingene
Venter tøff drakamp
Mannskapsseksjonens Hovedforhandlingsutvalg (HU) har de siste dagene vært samlet for å sluttforberede forhandlingene.
Foto: Øyvind Tverå

– Årets krav er utvekslet og tilsvar er gitt. Vi forventer en hard dragkamp før den nye Fiskerioverenskomsten er på plass, sier leder i Mannskapsseksjonens hovedforhandlingsutvalg Jan Petter Børresen.

Mannskapsseksjonen og Båteierseksjonen skal holde årets tarifforhandlinger i Geiranger 21. til 26. oktober.

Om kravene

Kravene som skal behandles er fremmet av mannskapsmedlemmene i Norges Fiskarlag.

Noen av kravene er av generell karakter, mens andre er mer spesifikke krav. Felles for alle krav er at de gjenspeiler de utfordringer som endringer i fiskeflåtens økonomiske rammebetingelser og samfunnsutviklingen for øvrig medfører.

– Årets krav er omfattende og utfordrende. Det er fremmet krav fra begge sider som man vet er vriene for motparten. Det er med andre ord et godt stykke vanskelig arbeid som venter forhandlingsdelegasjonene når de møtes, understreker Børresen.

Om prosessen

Å lage en så god Fiskerioverenskomst som mulig for Fiskarlagets medlemmer, er hovedformålet for begge seksjonene. Mannskapsseksjonen legger derfor ned mye ressurser både i forkant og under forhandlingene.

Før de 24. ordinære tarifforhandlingene begynner, har vi gått ut til medlemmene og bedt om innspill på hva de ønsker å få forbedret. Dette fordi utfordringene våre medlemmer møter i hverdagen er ulik og beror blant annet både på redskapstype, båtstørrelse og bemanning. Den differensierte flåte innen norsk fiskeri gjenspeiler seg i ulike behov og ønsker som stilles til våre tariffavtaler.

Bred representasjon

Mannskapsseksjonens forhandlingsutvalg er rekruttert fra ulike deler av norske fiskerier for å sikre fagkunnskap innen de driftsformene som skal ivaretas. Dette er kunnskapsrike og godt kvalifiserte tillitsmenn som er villige til å bruke fritiden sin for at alle mannskapsmedlemmene våre skal få best mulig oppgjørsavtale.

Dersom alt går etter planen, vil de endringer i Fiskerioverenskomsten som man kommer frem til under tarifforhandlingene, tre i kraft ved nyttår når den nye tariffperioden starter å løpe.

Spørsmål man ikke blir enige om, kan eventuelt tas videre til megling eller voldgift. Her vil resultatet av meglingen eller voldgiftsdommen avgjøre fra hvilket tidspunkt eventuelle endringer skal tre i kraft fra.