Arbeidsutvalg Mannskapsseksjonen

Formann
41 42 64 01
Ble valgt til styreleder i Mannskapsseksjonen fra 2018. Jan Petter Børresen er fra Nordland.
Medlem
92 80 74 59 / 95 21 20 21