Arbeidsutvalg Mannskapsseksjonen

Jan Petter Børresen
Jan Petter Børresen
Formann
41 42 64 01

Ble valgt til styreleder i Mannskapsseksjonen fra 2018.

Jan Petter Børresen er fra Nordland.