Arbeidsutvalg Mannskapsseksjonen

Lars E. Halvorsen
Lars E. Halvorsen
Medlem
91 76 93 44

Møre og Romsdal Fiskarlag