16.03.2017 07:55
Fiskerioverenskomsten
Kommer i Posten
Fiskerioverenskomsten
Gjeldende overenskomst mellom Fiskarlagets tariffseksjoner
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Fiskarlagets tariffseksjoner har trykket og sender ut Fiskerioverenskomsten for 2017–2019 via Posten. Heftet kommer i løpet av uke 11.

Fiskerioverenskomsten for 2017–2019 var klar ved årsskiftet etter høstens forhandlinger mellom seksjonene.

Overenskomsten ble da lagt ut på Fiskarlagets hjemmesider. Den trykte utgaven blir nå sendt alle aktive medlemmer. Medlemmer som per uke 12 ikke mottar heftet og som ønsker et papireksemplar, bes ta kontakt med en av seksjonene.

Vi gjør oppmerksom på at etter at Fiskerioverenskomsten ble sendt til trykken, er satsene for strukturtrekket for kjøpt fiskekvote ut over grunnkvoten for konvensjonelle havfiskefartøy blitt korrigert.

Satsene skal være for:

  • torsk kr. 1,98
  • hyse kr. 1,92
  • sei kr. 0,72.

Se hele overenskomsten her: