Båteierseksjonen

Båteierseksjonen
Fiskerioverenskomst 2017-2018

Fiskerioverenskomst 2017-2018 er en tariffavtale som er inngått mellom Mannskapsseksjonen og Båteierseksjonen i Norges Fiskarlag.

Formålet er å sikre at Fiskarlagets medlemmer har en avtale som regulerer lønns- og arbeidsbetingelser på en best mulig måte.

Fiskerioverenskomsten med tilhørende oppgjørsavtaler er bindene for alle medlemmer av Norges Fiskarlag som omfattes av avtaleverket.

Gjeldende avtale skal reforhandles neste gang høsten 2018.