Arbeidsutvalg Båteierseksjonen

Formann
48 09 84 71
Fiskarlaget Nord
Nestformann
97 65 46 23
Fiskerlaget Sør