Fiskeryrket er utfordrende på mange måter, og det kan komme en dag der du trenger hjelp eller bistand, enten det er på grunn av yrkesskade eller andre forhold om bord. Medlemstilhørighet til Norges Fiskarlag vil bidra til å trygge deg og dine i en eventuell vanskelig situasjon.

Meld deg inn i Norges Fiskarlag i dag! Organisasjonen er til for deg!

Den personlige kontingenten er på kr 2 522,- inkludert en medlemsforsikring, og kr 2 300,- av dette beløpet kan skrives av på selvangivelsen. Sammen med fartøyavgiften er den personlige kontingenten det økonomiske grunnlaget for driften av organisasjonen. Les detaljene knyttet til fartøyavgiften her: Fartøykontingent, serviceavgift og tariffavgift. 

Landsmøtet i Norges Fiskarlag har vedtatt at alle medlemmer som eier mer enn 50% av et selskap som eier et fiskefartøy, plikter å sørge for at selskapet blir registrert som medlem i Norges Fiskarlag.

Som medlem i Norges Fiskarlag har du tilgang til Fiskarlagets advokat og jurist, og sammen med andre medlemsfordeler så er et medlemskap i Norges Fiskarlag en lønnsom og rimelig investering for deg som yrkesfisker.

Norges Fiskarlag har blant annet gått i bresjen for å stifte salgslagene og arbeide for deltakerloven og råfiskloven, samt sosiale rettigheter som fiskerfradrag og fiskarpensjon, og gir deg muligheten til gode forsikringsordninger både som enefisker og på fritiden din.

Alle de prinsipielle fiskerisakene Fiskarlaget har kjempet frem er til gode for alle fiskere i dag. Men direkte innflytelse får man bare som medlem av Norges Fiskarlag!

Støttemedlem: Som støttemedlem får du vårt ukentlige nyhetsbrev dikrete på e-post og kan også benytte våre medlemsfordeler. Medlemskontingenten på kr 300,- går uavkortet til arbeidet i ditt lokallag. 

Meld deg inn i dag:

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com