Velferdsstasjonene

Sørvær Velferdsstasjon
Havneveien 1A
9505
Sørvær