12.10.2015 09:00
Sikkerhetsopplæringen hedret
Fikk Sikkerhetsprisen
Sikkerhetsopplæringen hedret
Kursdeltagere trener ombord i det daværende opplæringsfartøyet "Kongsnes" i 2011.
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Sikkerhetsopplæringen for fiskere ved daglig leder Tor Zachariassen ble på Landsmøtet i 1994 tildelt den første Sikkerhetsprisen. Prisen ble tildelt for «utrettelig arbeid for fiskernes sikkerhet.»

Sikkerhetsopplæringen for fiskere ble etablert etter initiativ fra Norges Fiskarlag i et samrbeid med Norges Fiskerihøyskole. Etter en forsøksperiode kom kurset inn i nåværende form i 1982 og opplæringen ble med virkning fra 1. august 1986 påbudt etter et vedtak i Stortinget. Frem til 1994 hadde omlag 16 000 fiskere gjennomført grunnopplæringen med en ukes sikkerhetskurs.

Marintek evaluerte ordningen i 1989 og konklusjonen var at ordningen har gitt svært positive resultater i form av færre skader og omkomne ved havari og forlis. I evalueringen ble det også vist til den positive samfunnsøkonomiske gevinsten dette har i forhold til det opplæringen koster.

-Virksomheten har trolig også medført en betydelig generell forståelse for økt kunnskap om sikkerheten, sa direktør Terje Nilsen i Sjøtrygdegruppen, som delte ut prisen.

Nilsen understreket også at: «Årets sikkerhetspris går til en institusjon som har arbeidet utrettelig for en god og effektiv sikkerhetsopplæring. Den store betydningen som sikkerhetskursene har for å overleve etter ulykker, har vi gjentatte ganger fått bevis for fra fiskere som har overlevd etter forlis av fiskefartøy. De har sagt at det er takket være deltagelsen på kurs, der de fikk innsikt og trening i hvordan de skal forholde seg i slike situasjoner, at de overlevde ulykken.»