12.10.2015 09:25
Sikkerhetsprisen 2007
Tildelt Åge Bjor
Sikkerhetsprisen 2007
Åge Bjor takkes for sin innsats for fiskernes sikkerhet av generalsekretær Jan Skjærvø under tildelingen på Landsmøtet i 2007.
Foto: Norges Fiskarlag

Sousjef Åge Bjor ble på landsmøtet i 2007 tildelt Fiskarlagets Sikkerhetspris for sitt mangeårige aktive arbeid for å bedre sikkerheten i fiskeriene. Bjor arbeidet da i Gjensidige, Fiskarlagets forsikringspartner.

Generalsekretær Jan Skjærvø overrakte i 2007 Sikkerhetsprisen til Åge Bjor. Under festmiddagen da prisen ble tildelt sa han blant annet:

Vi i Norges Fiskarlag, i samarbeid med Gjensidige Forsikring, har sammen bestemt oss for å dele ut Sikkerhetsprisen for 2007

 

Prisen skal gå til person bedrift eller institusjon for:

«-sterkt engasjement og utrettelig innsats i arbeidet med å fremme helse miljø og sikkerhet for fiskerne i deres hverdag.»

-Vi har funnet en kandidat som vi i høyeste grad anser som en verdig mottaker av prisen. I den tiden han har jobbet med sikkerhetsspørsmål i fiskeflåten har han vært ustanselig opptatt med å finne skade- og ulykkesforbyggende tiltak med sikte på å redusere de mest alvorlige ulykkene på de minste fiskefartøyene.

Jeg tror ingen fiskere i denne salen kan ha unngått å registrere noen av hovedpunktene i denne innsatsen:

  • Nødstopp
  • Arbeidsantrekk med flytemidler (Regatta Fisherman)
  • Leider på båtsida.

Ikke bare har han engasjert seg med ord, - et av de aller beste kjennetegn ved denne personen er at avstanden mellom tanke og handling er usedvanlig kort. Med andre ord, han er en usedvanlig resultatorientert person.

Ettersom han står rett ved sida av meg iført ett av de produktene han har vært med på å utvikle, markedsføre og fordele i fiskeflåten, skal jeg gjøre denne talen kort.

Årets prisvinner heter: Åge Bjor!