18.11.2015 22:00
Norges Fiskarlags Sikkerhetspris
Tildelt fem ganger
Norges Fiskarlags Sikkerhetspris
Norges Fiskarlags SIkkerhetspris gis som en gravert krystallvase og 10 000 kroner
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Norges Fiskarlags Sikkerhetspris skal gå til den eller de som i løpet av landsmøteperioden på en spesiell måte har vært med på å bidra til å ivareta fiskernes sikkerhet. Prisen er siden 1994 delt ut fem ganger.

Sikkerhetsprisen tildeles etter behandling i Norges Fiskarlags organisasjonsapparat og beslutningen om tildeling avgjøres av Landsstyret.

Sikkerhetsprisen er, til forskjell fra Fiskarlagets Kystkulturpris, tildelt bare i alt fem ganger siden opprettelsen i 1994.

 

Prisen skal gå til person bedrift eller institusjon for:

«Sterkt engasjement og utrettelig innsats i arbeidet med å fremme helse miljø og sikkerhet for fiskerne i deres hverdag.»

 

Norges Fiskarlags Sikkerhetspris er tildelt:

  • 1994 Tor Zakkariassen, avdelingsleder i Sikkerhetsopplæringen for fiskere
  • 1998 Arne R. Silseth, rådgiver i Norges Fiskarlag
  • 2001 Halvard Aasjord, seniorrådgiver i Sintef Fiskeri og havbruk
  • 2007 Åge Bjor, soussjef i Gjensidige
  • 2015 Kystvakten