Medlemsfordeler

02.03.2016 08:10
Fra avslag til medhold
Fikk forsikringshjelp
Fra avslag til medhold
Foto: Jan-Erik Indrestrand

En fisker fra Finnmark har etter bistand fra Fiskarlaget fått erstatning på 400 000 kroner etter et forlis. Forsikringsselskapet avviste i utgangspunktet alt ansvar.

– Dette er en gladsak på vegne av vårt medlem, sier seniorrådgiver og jurist Bjørn Kvello.

Han forteller at vårt medlem er svært lettet etter at han har fått en løsning i saken, som både har vært langvarig og innom flere instanser.

Dette skjedde
Vårt medlem hadde forsikret sin båt for 800 000 kroner. Den hadde vært brukt i fiske, men ble tatt ut av merkeregisteret. Under sleping tok båten inn vatn og sank.

Forsikringsselskapet avslo dekning under forsikringen med den begrunnelse at slepingen ikke var godkjent av selskapet. Dessuten anførte selskapet at slepingen var ulovlig siden fiskebåter ikke kan benyttes til å slepe andre fiskebåter.

Bjørn Kvello forteller at han og advokat Ståle Hellesø på vegne av Fiskarlagets medlem tok saken inn for Finansklagenemnda.

– Vi mente at vårt medlem hadde adgang til å slepe sin egen båt. Før nemnda hadde behandlet saken, hadde Sjøfartsdirektoratet uttalt at slepet var lovlig. Som følge av dette erkjente forsikringsselskapet fullt ansvar, opplyser Kvello.
Saken stoppet likevel ikke der, siden selskapet bare ville utbetale kr 134 000. Etter selskapets oppfatning var dette markedsverdien på fartøyet som sank, når de la forsikringsvilkårene til grunn for erstatningsutbetalingen.

– Fiskarlaget var enig i at markedsverdien skulle benyttes, men at denne var betydelig større enn det selskapet hadde lagt til grunn. Etter en ny runde med selskapet ble det enighet om en utbetaling på 400 000 kroner til vårt medlem.
Han er svært godt fornøyd med løsningen og har uttrykt at han verdsetter den juridiske bistanden vi har gitt, forteller Bjørn Kvello.

Medlemsfordel
Alle medlemmer i Fiskarlaget har tilgang til å be om gratis juridisk bistand. Våre jurister gir bistand i alle typer saker.
Fiskarlaget har også medlemsfordeler knyttet til forsikringsløsninger via Gjensidige og Sjøtrygdelagene, samt avtale med Telenor på telefoniløsninger.