Medlemsfordeler

22.02.2016 08:40
Fikk økt erstatning
Yrkesskadesak
Fikk økt erstatning
Seniorrådgiver Bjørn Kvello oppdaterer jevnlig Landsstyret om statusen for den juridiske rådgivningen som gis til Fiskarlagets medlemmer.
Foto: jan-Erik Indrestrand

En fisker fra Finnmark har fått en 500 000 kroner i yrkesskadeerstatning. Avtalen ble betydelig større etter at Fiskarlaget kom inn og ga bistand til sitt medlem.

– Mannen har et langvarig medlemskap i Fiskarlaget bak seg og tok kontakt for å få bistand i saken sin, forteller seniorrådgiver og jurist Bjørn Kvello i Norges Fiskarlag.

Klemskade
Kvello forteller at fiskeren fikk en klemskade under arbeid på sin egen båt og fremmet krav overfor sitt forsikringsselskap for dekning under sin yrkesskadeforsikring.
Han ble tilbudt et oppgjør for tapt inntekt og for tap i framtidig inntekt. Menerstatning ble imidlertid ikke tilbudt fordi selskapet mente at invaliditetsgraden var for lav.

Jushjelp dro opp
– Etter at Fiskarlaget kom inn i saken ble tilbudet for tapt inntekt hevet. Han fikk tilbud om framtidig inntektstap tilsvarende 25 % redusert arbeidsevne. Dette utgjorde i underkant av 200 000,-. Etter forhandlinger med selskapet ble det enighet om et beløp på 500 000,- kroner, tilsvarende 63 % redusert arbeidsevne, opplyser Bjørn Kvello.

Kan få mer
Finnmarksfiskeren er nå i dialog med Nav om sin reduserte arbeidsevne som følge av skaden og utfallet av dialogen med Nav har også betydning for om fiskeren også kan få menerstatning gjennom forsikringsselskapet.

Medlemsfordel
Medlemmer i Norges Fiskarlag har tilbud om gratis juridisk rådgivning innbakt som en del av sin medlemsavtale.
Norges Fiskarlag bistår løpende fiskere i ulike typer saker og våre to jurister har om lag 120 løpende saker det gis bistand i.

– Den juridiske rådgivingen består oftest i en gjennomgang av sakens dokumenter og en anbefaling, eventuelt at vi påtar oss å skrive et brev eller gå i aktiv dialog med både myndighetsorgan, forsikringsselskap eller leverandører, forklarer seniorrådgiver og jurist Bjørn Kvello.