Medlemsfordeler

28.07.2015 00:00
Sikkerhetsstyringssystem
Sikkerhetsstyringssystem

«Sikkerhetsstyringssystem for fiskefartøy under 15 meter».

Systemet dekker lovpålagte krav til risikostyring og tilbys som medlemsfordel. Felles for alt HMS-materiellet som utvikles av Norges Fiskarlag er at våre medlemmer får disse til en sterkt redusert pris i forhold til fiskere som ikke er medlemmer hos oss.

Seniorrådgiver Joakim Martinsen har hatt hovedansvaret for arbeidet med systemet og sier det er brukt mye tid på å utarbeide et enkelt, tilpasset og brukervennlig system. Han tror resultatet vil oppleves som et nyttig verktøy for fiskere i flåten under 15 meter.

Systemet tilbys altså både medlemmer og ikke-medlemmer og bestilles enklest her på nettsiden til Norges Fiskarlag. Prisen er kr 500,- pluss moms og porto/eksp. til medlemmer og kr 3 500 pluss mva. porto og eksp. for ikke-medlemmer

Klikk deg inn på lenken til bestillingsskjemaet her.

Slik er systemet bygd opp

Manualen er delt inn i åtte deler. Dette skal bidra til å strukturere innholdet på en oversiktlig og god måte, og gjøre at informasjonen er lett å finne når den først er lagt inn.

De ulike delene har egne fargeark og tydelig tekst for å vise hva den enkelte delen inneholder.

  • Informasjon om rederi, fartøy og mannskap
  • Ansvarsforhold/arbeidsoppgaver
  • Beredskap og varslingsplan
  • Førstehjelp
  • Risikovurderinger
  • Opplæring, verne- og miljøarbeid
  • Vedlikehold
  • Vedlegg
  • Godt førsteinntrykk

Terje Blomvik, leder i Ålesund og Sula Fiskarlag drifter med en 10-metring i fjordene på Sunnmøre og har vært en av de som Fiskarlaget har samarbeidet med i arbeidet med kvalitets­sikringen av systemet.

-Eg synest det nye sikkerhets­styringsystemet ser greit ut. Ved første øyekast tenkte eg: Enda meir papir, men etter å ha lest igjennom heile dokumentet er eg generelt enig i at dette er til fordel for alle som har sin arbeidsplass ombord i fartøy.

Spesielt likte eg sjekklista for nyansatte. Dette kan virke unødvendig, men vi veit alle at ei ulykke skjer når ein minst aner det. Derfor er det svært viktig at alle gjer seg kjent med sikkerhetsprosedyrene i forkant, sier Blomvik.