Landsmoetet 2017

Landsmøtet

01.11.2017 16:30
Stabilitet viktig
Vedtak sak 6
Stabilitet viktig
Gemyttlig passiar mellom de to innlederne i den fiskeripolitiske saken på Landsmøtet, Per Sandberg og Kjell Ingebrigtsen.
Foto: Otto Gregussen

Landsmøtet mener det har vært og er helt avgjørende for å videreutvikle fiskerinæringen at det er ro og stabilitet rundt de tre sentrale lovene; deltakerloven (1999), havressursloven (2009) og fiskesalgslagsloven (2013). Det er essensen i rammevilkårsvedtaket på Landsmøtet.

Det er gjort et omfattende vedtak knyttet til sak 6 på Landsmøtet: "Rammevilkår og samfunnskontrakt for fiskeflåten."

Vi legger derfor ut hele vedtakt i vedlegget under.