Landsmoetet 2017

Landsmøtet

01.11.2017 14:30
Rammevilkår - et fundament
Landsmøtet 2017
Rammevilkår - et fundament
Fiskeriminister Per Sandberg var sammen med Fiskarlagsleder Kjell Ingebrigtsen innledere til saken om rammevilkår for næringen
Foto: Jan-Erik Indrestrand

-Norge må være i omstilling og endring hele tiden for å møte og kunne være best i forhold til konkurransen. Det sa fiskereiminister Per Sandberg da han innledet til debatt om rammevilkårene under Fiskarlagets Landsmøte 2017.

Fiskeriministeren slo fast at markedsavgiften på sjømat vil ligge fast som avgift for å kunne markedsføre norsk sjømat.

Han har heller ikke gitt opp det russiske markedet. Sandberg er overbevist om at det vil være mulig å finne løsninger for markedssamarbeid med Russland og vil ta saken opp på nyåret med sin russiske kollega Illya Sjestakov.

Per Sandberg inviterer til samarbeid og dialog for å få på plass oversiktlige vilkår som står seg over tid, forankret i det utvalgsarbeidet som har vært gjort de foregående årene.

-Vi står foran en stor reform av kvotepolitikken, sa han og sa at dette må bli et system med legitimitet.

- Effektivitet, fleksibilitet og legitimitet blir tre avgjørende og sentrale begreper i et nytt kvotesystem. At det er behov for forenklinger er åpenbart, sa Sandberg.

- Vi må ha et system som står seg over tid, og da må vi alle sammen være åpne for å ta i bruk nye virkemidler. Jeg har på langt nær gjort meg opp noen konklusjon om rapporten, sa fiskeriministeren med referanse til Eidesenutvalgets rapport som nå er til behandling i departementet før saken fremmes for Stortinget.

Les hele Per Sandbergs innlegg (ekstern link)

Må forenkles

-Det må forenkles og forbedres, sa Kjell Ingebrigtsen om rammevilkår for næringen.

Han understreket nok en gang at fiskerne er fundamentet for den aktiviteten som skapes knyttet til fisket på havet. 

-Vi erkjenner at det har blitt for komplisert og for mange tilpasninger, påpekte Ingebrigtsen og sa at Norge har verdens beste fiskeriforvaltning, men at det likevel ikke betyr at der ikke er rom for å forenkle.

Han understreket at det er behov for ro og stabilitete rundt de sentrale lovene for næringen; deltagerloven, havressursloven og fiskesalgslagsloven.

-Mer forenkling må likevel ikke rokke ved de viktige stabile elementene i næringa og fiskerne har selv tatt hele regninga for å tilpasse fangstkapasitet til ressurser, sa lederen i Fiskarlaget.

Han la også iggjen et visdomsord til forsamlingen sugd fra eget bryst:

-Hvis fiskeripolitikken skal være utformet for at så mange som mulig skal sysselsettes og livnæres innafor begrensede kvoter kommer ingen til å tjene penger, ingen til å ønske seg inn i næringa og ingen kommer til å fornye og forbedre fiskerinæringa.

Les sakunderlaget til saken om rammevilkår her: