Landsmoetet 2017

Landsmøtet

30.11.2015 10:10
Se lovene på nett
Fiskarlagets lovbok
Se lovene på nett
Mønsterlovene er i trykkeversjon et kort og greit hefte med oversikt over de grunnlegende reglene som ligger til grunn for organisasjonsdriften.
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Norges Fiskarlags lovbok og Mønsterlover for medlemslag i Norges Fiskarlag er nå oppdatert og tilgjengelig også på nett. Lovene ble sist oppdatert under Landsmøtet i Trondheim i 2015.

Mønsterlovene til Fiskarlaget er fundamentet for organisasjonen og har jevnlig blitt justert siden etableringen i 1926. Siste oppdatering ble gjort under landsmøtet 19. november.

 

Kort om endringene:

  • Tatt ut bestemmelser om distriktsfiskarlag
  • Føyd til presisering om at medlemmer som eier majoritet i fiskefartøy pålegges å tegne selskapsmedlemsskap
  • Justert aldergrenser for tillitsverv i organisasjonen
  • Ny bestemmelse om at medlemmer plikter å oppgi fartøyskifter til Norges Fiskarlag
  • Utvidet periode for fritak av medlemskontingent under utdanning

Lovboken trykkes opp og distribueres til medlems- og lokallag. Vedlagte elektroniske dokument (under) er en kopi av denne trykkeklare filen.