Landsmoetet 2017

Landsmøtet

19.11.2015 10:55
Utfordret Landsmøtet
Organisasjonssaken
Utfordret Landsmøtet
Generalsekretær Otto Gregussen innledet til Organisasjonssaken under Landsmøtet
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Generalsekretær Otto Gregussen utfordret Landsmøtet til å ta ansvar og gjøre vedtak som gir organisasjonen en robust og fremtidsrettet retning da han innledet organisasjonssaken på møtet.

Otto Gregussen tiltrådte som ny generalsekretær i sommer og har nå det administrative ansvaret for driften av Norges Fiskarlaget.

Han innledet da behandlingen av organisasjonssaken med innstillingen fra Organisasjonsutvalget ble tatt opp til behandling på Landsmøtet.

Innstillingen fra utvalget har medført at Landsstyret i sin innstilling til vedtak i saken påpeker at det ikke finnes et samlende flertall blant medlemslagene knyttet til noen av de fire forslagene som utvalget har utredet.

Gregussen dro frem utfordringene som ligger i dette og påpekte at det på en rekke områder er grunnlag for tilpasninger og justeringer.

Han påpekte blant annet at strukturen i Norges Fiskarlag må vurderes endret ut fra følgende hensyn:

  • Færre fiskere
  • Færre fartøy
  • Økonomiske rammer – anstrengt økonomi i organisasjonen
  • Gode kommunikasjonsmuligheter
  • Effektivitet
  • Redusere dobbeltarbeid

Gregussen fremhevet også at økt fokus på oppsøkende virksomhet i det praktiske organisasjonsarbeidet, regionvise temamøter og økt skolering av tillitsmenn er andre tydelige saksområder det må satse på.

 

Vedtaket

Etter debatten ble det gjort enstemmig vedtak i saken. Landsmøtet sluttet seg til innstillingen til vedtak i saken fra Landsstyret.

Vedtaket er dermed identisk med innstillingen du kan lese i sak 7a under.