Landsmoetet 2017

Landsmøtet

18.11.2015 11:15
-Må ha gode rutiner
Kontrollnemnda
-Må ha gode rutiner
Egil Sørheim er leder i Fiskarlagets kontrollnemnd
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Kontrollnemnda har ingen merknader til de ulike delene av Fiskarlagets virksomhet i Landsmøteperioden. De benytter anledningen til å oppfordre til gode driftsrutiner i alle organisasjonsledd.

Kontrollnemnda har i sin beretning for Landsmøtet ingen merknader til Lønnsutvalgets, Arbeidsutvalgets og Landsstyrets arbeid og protokoller.

Leder i kontrollnemnda Egil Sørheim sier nemnda velger å benytte seg av anledningen til å komme med en generell oppfordring til hele organisasjonen når det gjelder ryddighet og gode rutiner i driften.

-Som organisasjon er dette et viktig område å arbeide godt på, og vår merknad i beretningen til Landsmøtet gis som en positiv oppfordring om ryddighet og gode rutiner i driften i alle ledd av organisashjonen, understreker Sørheim.

Kontrollnemnda formulerer denne oppfordringen til alle organisasjonsledd på følgende måte: «Kontrollnemnda vil på generell grunnlag bemerke ansvaret som styrene i de enkelte lokallagene og medlemslagene har for at lagets vedtekter blir fulgt, vi tenker da spesielt på protokoller og regnskapsførsel.»

 

Kontrollnemnda har tre medlemmer:

  • Egil Sørheim, leder
  • Roy Kristensen
  • Per Roger Vigten