Norges Fiskarlag blir dannet
Norges Fiskarlag blir dannet

Norges Fiskarlag ble dannet i Bodø 16. juli 1926.

I Fiskarlagets jubileumsbok "I kamp for havets verdier" av Pål Christensen og Abraham Hallenstvedt (2005), beskrives stiftelsen av Fiskarlaget som en konklusjon av en prosess som startet allerede i 1870.

(Mer stoff kommer)

Dette begynte med opprettelsen av "Selskapet til Fremme av Fiskeriet innenfor Drøbak", og det skulle gå mange år og flere faser før man fikk etablert en nasjonal organisasjon for alle norske fiskere.