Æresmedlemmer i Norges Fiskarlag

03.10.2011 10:20
Arvid Syvertsen
Æresmedlem fra 1990
Arvid Syvertsen
Arvid Syvertsen (t.h.) ble sammen med Mads Bjørnerem innvotert som æresmedlemmer i 1990
Foto: Faksimile fra Fiskarlagets medlemsblad Mea 10/1990

Arvid Syvertsen ble sammen med Mads Bjørnerem og Johan O. Skjelstad innvotert som de tre nye æresmedlemmene under Landsmøtet i Fiskarlaget i 1990.

Fiskarlagets formann Einar Hepsø sa følgende da han inviterte Landsmøtet til å innvotere Arvid Syvertsen som æresmedlem:

-Arvid Syvertsen har i en årrekke vært engasjert på ulike plan både i organisasjonen og utenfor i arbeidet med å forbedre fiskernes og fiskerfamilienes kår.

I Landsstyret i Norges Fiskarlag satt han i 17 år, hvorav åtte år i Arbeidsutvalget. Han var formann i Østlandske fiskeriselskap i fire år og formann  i Høvik Fiskarlag i en årrekke.

Videre kan vi nevne at Arvid Syvertsen har sittet i styret i Statens Fiskarbank, Bergen i 16 år, samt vært salgsstyremedlem i Norges Makrellag S/L i 14 år.

Ellers har han vært medlem i Worpvikutvalget, rådgivende utvalg i Sjøfartsdirektoratet, representantskapet i Fiskernes Gjensidige Trygdelag (FGT), samt Budsjettnemnda for fiskerinæringa.

I tillegg kommer deltagelse i en rekke råd og utvalg og representasjonsoppgaver.