Æresmedlemmer i Norges Fiskarlag

03.10.2011 10:10
Mads Bjørnerem
Æresmedlem fra 1990
Mads Bjørnerem
Mads Bjørnerem (t.v.) ble sammen med Arvid Syvertsen innvotert av Landsmøtet som æresmedlem i 1990.
Foto: Faksimile fra Fiskarlagets medlemsblad Mea 10/1990

Mads Bjørnrem ble sammen med Arvid Syvertsen og Johan O. Skjelstad utnevnt til æresmedlemmer under Landsmøtet i 1990.

 

Fiskarlagsformann Einar Hepsø sa følgende da han inviterte Landsmøtet til å innvotere Mads Bjørnerem:

-Mads har gjennom sitt virke både som fisker og tillitsmann i fiskernes organisasjoner vært aktiv i arbeidet med å forbedre forholdene både på land og sjø for fiskerne og deres familier.

Han har drevet fiske fra han var en neve stor, og det har han gjort på en måte som det står stor repsekt av. Fram til begynnelsen av 1970-tallet drev han havfiske med garn og line både i Norskehavet, ved Island og ved Færøyene. Da det ble snakk om å automatisere linedrifta, var det ikke noen tilfeldighet at han ble bedt om å stå i spissen for de første praktiske forsøk og utprøvinger.

I 1973 sluttet han som fisker på det store hav, og kjøpte seg en sjark som han i en god del av året drev fiske på i de nære farvann.

Det er ikke bare på havet at Mads Bjørnerem har gjort manns verk. I Sunnmøre og Romsdal Fiskesalgslag kom han tidlig med i representantskapet hvor han var ordfører fra 1961 til 1964, og deretter styreformann i hele 16 år.

Han var medlem av det første Forhandlingsutvalget med Staten om overføringer til næringen, fra 1962 til 1964, og deretter innvalgt i Landsstyret i 1967, der han var nestformann til han gikk ut av Landsstyret i 1982. Fra 1982 til 1988 var han formann i kontrollnemnda i Norges Fiskarlag.

I egenskap av nestformann i Norges Fiskarlag var Mads Bjørnerem mye benyttet i styrer, utvalg og komiteer, både av offentlig og organisasjonsmessig art. Spesielt vil vi nevne Garantikassen for fiskere, Norsk Fiskeredskapsimport, samt Fiskernes Gjensidige Trygdelag (FGT).

I FGT var Mads Bjørnerem varamann til styret fra 1968-1979 og styremedlem fra 1979-1982. Han var formann i kontrollnemnda i FGT fra 1982-1988. Videre var han medlem av FGTs Produktutvalg fra 1985-1989.

Mads Bjørnerem var medlem av styret i Garantikassen for Lottfiskere i perioden 1969-1979. Fra 1980-1987 var han medlem av Garantikassen for fiskere hvor han forøvrig var nestformann.