Æresmedlemmer i Norges Fiskarlag

06.10.2011 11:05
Kjartan Arctander
Æresmedlem fra 1998
Kjartan Arctander
Kjartan Arctander fotografert under Fiskarlagets Landsmøte i 2011 der han deltok sammen med andre æresmedlemmer.
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Kjartan Arctander ble sammen med Charles Remø innvotert som æresmeldem i Fiskarlaget under Landsmøtet i 1998. Han har siden 60-tallet vært en markert organisasjonsmann.

Kjartan Arctander f. 10. desember 1927 er bosatt i Stamsund i Lofoten.

HAn har foruten å være bedriftsleder vært en markant og dyktig organisasjonsmann helt fra begynnelsen av 1960-tallet. 

I 1965 var han med på å starte Lofoten Trålerrederi og var administrerende direktør for selskapet helt til han gikk av i 1996.

Kjartan Arctander har alltid vært en frittalende og dyktig talsmann  med klare og sterke meninger, men som samtidig har hatt evne til å akseptere andres meninger selv om de ikke allltid var i overensstemmelse med hans egne.

Kjartan Arctander var medlem av landsstyret i Norges Fiskarlag fra 1971-1992. I flere perioder var han medlem i organisasjonsutvalget i Fiskarlaget.

Han var styremedlem i Norske Trålerrederieres Forening fra 1965 og formann fra 1969 til 1995, da Norske Trålerrederiers Firening gikk inn i Fiskebåtredernes Forbund (nå: Fiskebåt) 

Han var i en årrekke medlem av Reguleringsrådet og Statens Velferdsråd for fiskere, samt Norges Fiskeredskapsimport.