Æresmedlemmer i Norges Fiskarlag

18.11.2015 17:30
Reidar Nilsen
Æresmedlem fra 2015
Reidar Nilsen
Reidar Nilsen har 12 år bak seg som leder i Norges Fiskarlag og ble i 2015 utnevnt til æresmedlem
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Under Fiskarlagets landsmøte i 2015, 18. november, ble Reidar Nilsenn sammen med Jan Skjærvø og Johannes Nakken utnevnt til æresmedlem i Norges Fiskarlag.

Leder Kjell Ingebrigtsen sa følgende da han inviterte Landsmøtet til å innvotere Reidar Nilsen som lagets 50. æresmedlem:

«Reidar Nilsen, født 9. september 1947 har et aktivt yrkesliv bak seg både som fisker, sjømann og organisasjonsmann. Tidlig bestemte han seg for å få seg en jobb med tilknytning til havet. Han utdannet seg til styrmann i 1967 ved Tromsø Sjømannsskole. Fra 1962-1970 var han i utenriksfart. I 1970 bestemte han seg for å bli fisker og ble skipper på egen båt fra samme år. I store deler av sin tid som fisker drev han med reketråling både på kysten, i Barentshavet og langt oppe ved iskanten.

Reidar har alltid vært et samfunnsengasjert menneske og har aldri vært redd for å si sin mening. Ingen skal være i tvil om hva Reidar mener. Det betyr imidlertid ikke at han ikke aksepterer andre meninger. Med sitt omgjengelige vesen og raushet vekker han stor tillit, både i fiskernes organisasjoner og i det politiske liv.

Reidar var styremedlem i Finnmark Fiskarlag i 10 år, hvorav seks år som formann. I tiden som leder av Finnmark Fiskarlag ble han brukt i ulike sammenhenger i Fiskarlagssystemet. Blant annet kan det nevnes at han satt i ressursfordelingsutvalget i Fiskarlaget i 2001, et utvalg som krevde både kunnskaper og mot til å foreslå reguleringsmekanismer som alle kunne leve av og med.

Da «tronen» som leder av Norges Fiskarlag skulle besettes i 2001 ble Reidar Nilsen valgt, en posisjon han han hadde fram til 2013.

-Alle vi i denne salen vet en del om hva det innebærer å være leder av Norges Fiskarlag. Jeg skal ikke gi meg inn på å fortelle forsamlingen hva dette innebærer i detaljer, men vil nøye meg med å si at «det krever sin mann».

Reidar har også vært aktiv i det politiske liv, blant annet kan det nevnes at han var i Hasvik kommunestyre i fem perioder, hvorav flere år i formannskapet.

Med dette vil jeg invitere Landsmøtet til å innvotere Reidar Nilsen som æresmedlem i Norges Fiskarlag.»