Æresmedlemmer i Norges Fiskarlag

01.11.2017 18:05
Æresmedlemmer
Utnevnes på Landsmøtet
Æresmedlemmer
Æresmedlemmer inviteres alltid som gjester til Landsmøtet. Dette bildet ble tatt i 2015.
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Norges Fiskarlag har 14 æresmedlemmer. Dette er medlemmer med fortid som markante tillitsvalgte eller med verv på ulike nivå i organisasjonenen. Æresmedlemmene utnevnes av Landsmøtet.

Norges Fiskarlag utnevnte for første gang æresmedlemmer i 1947. Da ble hele seks daværende markerte tillitsvalgte innvotert som æresmedlemmer av Landsmøtet.

Siden 1947 har det nesten uten unntak blitt innvotert æresmedlemmer på hvert eneste landsmøte. I alt har 53 blitt utnevnt.

Oversikten over alle som har fått denne hederen ser du i den neste saken under Æresmedlemmer. Der finner du også en omtale av den enkelte av æresmedlemmene.

 

Fiskarlagets nåværende æresmedlemmer:

 • Arvid Syvertsen, Høvåg
 • Kjartan Arctander, Stamsund
 • Øyvind Mårvik, Hasvåg
 • Einar Johansen, Vadsø
 • Rudolf Johannessen, Lurøy
 • Nils Olsen, Tomasjord
 • Kåre Ludvigsen, Sommarøy
 • Tor Østervold, Torangsvåg
 • Inge Halstensen, Bekkjarvik
 • Erling Skåtøy, Egersund
 • Reidar Nilsen, Hasvik
 • Jan Skjærvø, Trondheim
 • Johannes Nakken, Bergen
 • Vasilij Nikitin, Murmansk