17.03.2016 13:30
Tar ned hvalkvoten
Reduseres til 880 dyr
Tar ned hvalkvoten
En våge hval er tatt ombord i fangstskuta "Kato"
Foto: "Kato"

Fiskeriministeren har fastsatt en kvote på 880 dyr i vågehvalfangsten i 2016. Kvoten tas dermed ned fra tidligere, men ligger i antall fortsatt over hva som er fanget de siste årene.En endring i fangstområdet skaper reaksjoner hos fangerne.

I en pressmelding fra Nærings- og fiskeridepartementet vises det også til årets kvote tas ned: Kvoten for 2016 innebærer en nedgang fra 1286 dyr de foregående årene.

I år er det første året i en ny seksårig forvaltningsperiode. Kvoten er fastsatt med utgangspunkt i beregningsmodeller utarbeidet av vitenskapskomiteen i Den internasjonale hvalfangstkommisjonen (IWC). Kvoten gir fullgod sikkerhet for bærekraftig fangst på vågehvalbestanden, melder departementet.

Underområdene for Svalbard, Barentshavet og Norskehavet slås sammen til ett område også i år. Dette er biologisk begrunnet og vil legge til rette for større fleksibilitet for fangerne.

- Ved å slå sammen fangstområdene gjør vi det enklere å fangste i de områdene der hvalen har stått tettest de siste årene, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Fangstene de tre siste årene har vært 594 dyr i 2013, 736 dyr i 2014 og 660 dyr i 2015. Antall fartøy i fangst var 21 i 2013, 20 i 2014 og 2015. Det skal utformes et reguleringsopplegg for fangsten i samråd med næringen.

- Viser det seg nødvendig, skal jeg vurdere muligheten for å utvide fangstgrunnlaget for næringen lenger ut i fangstsesongen, sier fiskeriminister Per Sandberg.

 

Endrer områder

Reguleringsendringen har skapt reaksjoner blant fangerne i og med at 170 av de 880 dyrene må tas i området Jan Mayen og 63 må tas i Nordsjøen. I disse områdene er det få eller ingen som fanger. Det betyr at reell utnyttbar kvote dermed er under faktisk fangst i fjor og året før.