15.03.2016 07:50
Flere søker til sjømat
Tall fra Sett Sjøbein
Flere søker til sjømat
Ungdom fra Østlandsområdet fotografert sammen med standpersonale på utdanningsmessen i Oslo i vår. Leder i Indre Oslofjord Fiskarlag Helene Kristoffersen t.v. i bildet.
Foto: Janita Arhaug, Sett Sjøbein.

Det er en markant oppgang i interessen for fiskeri- og havbruksutdanning. Tall fra Sett Sjøbein viser en oppgang på 15 prosent i søkertallene til Naturbruk (VG1), Fiske og fangst (VG2), og Akvakultur (VG2).

Sett Sjøbein har sammenlignet årets søkertall fra Utdanningsdirektoratet til videregående opplæring innen fiskeri og havbruksrelaterte utdanninger.

Sett Sjøbein trekker spesielt frem tallene fra VG2 Fiske og fangst, som øker med 16 % og VG2 Akvakultur som øker med 18 %, det tydeliggjør at flere ungdommer ser mot fiskeri- og havbruksnæringen, melder prosjektmedarbeider Kristine Aarnes i rekrutterings- og kompetansesamarbeidet for marin næring.

 

Flere i lære

-Jeg synes det er spesielt gledelig å se en økning på søkingen til læreplass innen fiske og fangst, der det i år er 105 søkere. Disse ungdommene bør næringen ta imot med åpne armer, og sørge for å gi dem en solid opplæring i faget. Innen akvakultur ser en også en veldig positiv utvikling, der det i år er 124 ungdommer som søker læreplass, en økning på 10 % fra i fjor. Det viser at flere unge satser på en fagbrevutdanning, noe vi synes er en positiv trend, sier Aarnes.

Motormannfaget har en svak nedgang på 5 % i søkningen til læreplass. Opplæringskontorene melder imidlertid om en sterk økning i søkertallene i forhold til tidligere år, noe som må ses i sammenheng med at flere søker seg til fiske- og brønnbåtfartøy som en følge av svingninger i offshorenæringa.

 

Målrettet satsing

Sett Sjøbein har i flere år reist landet rundt, og drevet med informasjonsformidling på utdanningsmesser. De har lagt til rette for at næringa selv, og opplæringskontorene skal få komme til for å felles fremme fiskeri- og havbruksnæringa.

-Vi ser nå at ungdommen er i ferd med å få øynene opp for vår næring, og er flott å se at flere og flere ungdommer utdanner seg i vår retning, sier prosjektmedarbeider Kristine Aarnes i Sett Sjøbein.