Ikke refordeling

Markedssituasjon avgjorde 19.04.13

Ikke refordeling

Fiskeri- og kystdepartementet har besluttet at det ikke blir noen refordeling i kystgruppens fiske etter torsk nord for 62°N nå. Den vanskelige markedssituasjonen var avgjørende for beslutningen, heter det i en melding fra Friskeridirektøren.

Norges Fiskarlag krevde 10. april at Fiskeridirektoratet gjør en refordeling av  torsk i både åpen og lukket gruppe. Kravet kom som følge av stort gjenstående kvantum torsk i det kystnære fisket nord for Stad. Fiskarlaget bad om økning av maksimalkvotene på 15 prosent.

-Vi mener det er nødvendig med en refordeling nå og sender derfor brev til Fiskeridirektoratet i dag onsdag, opplyste seniorrådgiver og saksbehandler Elling Lorentsen da brevet blre sendt.