Gratisretur i Troms

Tau, nøter og garn av plast 09.04.13

Gratisretur i Troms

Det blir gratis levering av resirkulerbare fiskerredskaper i Tromsø og Karlsøy kommuner i 2013. Prosjektet støttes av Fylkesmannen i Troms og har Fiskarlaget Nord, Remiks og Norsk fiskeriretur med som partnere.

Prosjektåpningen for årets innsamling ble presentert på Rådhuset i Tromsø tirsdag 9. april. 

Bakgrunnen for saken er kunnskap om at det skal kasseres 12 000 tonn plastbasert fiskeriredskap pr år de neste årene i Norge. Dette er tall fra Norsk fiskeriretur, NOFIR.

-Kassert redskap er en ressurs på avveie, og kan både i havet og på land føre til problemer for miljø, mennesker og dyr. Slikt avfall kan også føre til andre kostnader og problemer for eksempel ved garnrester i propeller, fastsittende bruk, kostnader ved ryddeaksjoner og lignende, sier prosjektleder Bo Eide i Tromsø kommune.

Med bakgrunn i ønsket om å redusere avfallsproblemet og øke gjenvinning av gammel redskap har Tromsø og Karlsøy kommuner gått sammen om prosjektet NOTA, der det vil bli lagt opp til enklere og gratis levering av resirkulerbart avfall fra fiskeriene i 2013.

Prosjektet støttes av Fylkesmannen i Troms og har Fiskarlaget Nord, Remiks og Norsk fiskeriretur med som partnere.

 

Gratisretur

Sorterte tau, nøter og garn kan leveres gratis i en rekke havner i Tromsø og Karlsøy.

I Tromsø kommune: Brensholmen, Tromvik, Vengsøya og Kvaløyvågen.
I Karlsøy kommune: Reinøy sjømat, Vannareid servicekai.

De siste årene er det gjennomført omfattede nasjonale ryddeaksjoner langs kysten, og resultatene viser at det er stedvis store mengder søppel som flyter i land, hovedsakelig plast i ulike former.

Kildene til søppelet er mange - vanligst er «vanlig» søppel, og avfall som kan spores til marine næringer og fiskeri – som biter av garn og tau.

-Kan en redusere denne mengden ved å resirkulere, så er det et godt miljøtiltak, påpeker Eide.

Ansvarlige for ordningen i:
Tromsø kommune: Bo Eide, tlf 77 79 01 92 / 905 72 171
Karlsøy kommune: Robert Robertsen, tlf 77 74 60 08 / 414 54 136
Fiskarlaget nord: Cecilia Rockwell, tlf 93 64 75 96
NOFIR: Øistein Aleksandersen, tlf 406 49 168
Remiks: Nicolai Sebergsen, tlf 480 22 277