Gode søkertall

Ungdom søker marine fag 24.04.13

Gode søkertall

Det er gode søkertall til marine studieretninger viser tall fra samordna opptak. Det ligger til rette for fulle klasser innen både fiskeri- og havbruksvitenskap, fiskehelse, havbruksdrift og ledelse, bærekraftig havbruk og biomarin innovasjon, viser en oversikt fra Sett Sjøbein. 

-Marine studieretninger er populære, slås det fast i en pressemelding fra rekrutteringsprosjektet Sett Sjøbein.

Med utgangspunkt i tallene fra Samordna opptak har Sett Sjøbein laget en oversikt over søkere til marine studieretninger 2013.

Tallene som presenteres er sammenlignet med tallene fra 2012 og viser at det er svært god søkning og ligger til rette for fulle klasser på en rekke studieretninger.

Maritime retninger som nautikk og skipsteknisk drift, som potensielt rekrutterer til fiskeflåten, har også god søkning.

-I tillegg til gode tall på første-prioritetssøkere, ser vi at mange har marine studier inne på søkelista. Vi tolker dette som et tegn på at omdømmet til sjømatnæringa er godt, mange aktører har lagt ned godt arbeid over tid for å sikre dette, og at stadig flere får opp øynene for mulighetene for utdanninger og yrker i tilknytning til næringa. Dette sier prosjektleder i Sett Sjøbein, Astrid Haugslett.

I tillegg til opptak gjennom samordna opptak, søkes det nå lokalt til universiteter og høyskoler på master– og videreutdanningstilbud, og det ligger til rette for god søkning også her.

Søkertallene sier forøvrig noe om interessen for ulike studieretninger, den endelige oversikten over aktive studenter har vi først til høsten.

Sett Sjøbein har også laget en oversikt over utviklingen av søkere til marine fag fra 2009 til 2013.

Videregående fag
Utdanningsdirektoratet har publisert søkertallene til videregående utdanning, og også her ser vi at det er positive tall.

Det er selvsagt regionale forskjeller, men totalt sett er tallene gode, opplyser sekretariatet i Sett Sjøbein.

-Imidlertid så har vi behov for og plass til flere, og ser at søkningen til Naturbruk Vg1, som rekrutterer til Akvakultur vg2 og Fiske og fangst Vg2, er høy. Her må vi være frempå å vise hvilken fantastisk næring vi har, og bredden i yrkes- og karrieremuligheter, påpekes det i pressemeldingen fra sekretariatet for rekrutterings- og kompetanseprosjektet Sett Sjøbein.