Articles in Category: 2013

07.03.13 Loddefaktoren øker

Fra torsdag kl 15

Loddefaktoren øker

Maksimalkvoten til fartøy som deltar i kystgruppens fiske etter lodde i Barentshavet økes torsdag fra 220 tonn til 370 tonn, og den garanterte kvoten på 130 tonn oppheves. Økningen er i tråd med tilrådingen fra Fiskarlaget. Fisket kan bli stoppet på kort varsel.


 

06.03.13 Er mot seiendringer

Høring: Seiminstemål

Er mot seiendringer

Norges Fiskarlag går klart mot at det gjøres endringer i bestemmelsene av minstemål på sei slik Fiskeri- og kystdepartementet foreslår i et høringsnotat. En gjennomføring av forslaget vil føre til at seinotfisket i sør vil opphøre mens det i nord vil bli vanskeliggjort og eller umuliggjort, og de bedriftene som har produksjon basert på sei kan forventes å måtte avvikle.

05.03.13 Totalen ned - opp for torsk

Sjømateksporten ned i februar

Totalen ned - opp for torsk

Eksportverdien av norsk sjømat gikk ned med 300 millioner kroner til tross for rekord i eksporten av norsk laks. Det var reduksjon i verdien av sild, klippfisk og saltfisk, mens torsken hadde en oppgang, viser tall fra Norges sjømatråd.

04.03.13 Haster med regler for seismikk og fiskeri

Fiskeridirektoratet: Trenger nye regler for samhandling

Haster med regler for seismikk og fiskeri

Det haster med å få på plass et rammeverk for samhandling mellom næringsaktører og myndighetene om seismikk og fiskeri. Fiskeridirektoratet tar nå til orde for en rekke tiltak.

04.03.13 Inn i manntallet via Altinn

Nyhet fra 1. mars

Inn i manntallet via Altinn

Fiskere kan nå søke om opptak i fiskarmanntalet via Altinn. Både søknad og alle nødvendige vedlegg kan fra 1. mars i år sendes elektronisk.

04.03.13 Bestilt systemet?

Sikkerhetsstyringssystemet

Bestilt systemet?

Norges Fiskarlags nye system for sikkerhetsstyring er godt mottatt. -Vi får daglig nye bestillinger, samtidig som vi ser at mange avventer med å benytte seg av medlemstilbudet som dekker kravet til sikkerhetstyringssystem, sier seniorrådgiver Joakim Martinsen. 

02.03.13 Forlis ble kinofilm

"Dypet" med premiere 12. april

Forlis ble kinofilm

Gudlaugur var eneste overlevende i skipsforliset der fem fiskere omkom. Den islandske fiskeren var i isvann og minusgrader i mellom åtte og ni timer. Nå har den dramatiske historien blitt kinofilm med norgespremiere 12. april.

01.03.13 Rask påkledning

I redningsdrakt på 40 sekunder

Rask påkledning

Han bruker førti sekunder på å få på seg redningsdrakten. Jan Arve Drabløs fra Herøy trener jevnlig på sikkerhet ombord i "Jøtul". Han mener påkledningsrutinen for drakten bør endres.

01.03.13 Maksimalkvoten økes

Loddefisket

Maksimalkvoten økes

Fiskeridirektøren bestemte fredag å øke maksimalkvoten i kystgruppens fiske etter lodde i Barentshavet i 2013. Maksimalkvoten øker med virkning fra i dag, fredag 1. mars klokken 15.00, fra 190 tonn til 220 tonn. Fisakrlaget bad om en økning opp til 240 tonn.

01.03.13 -Øk maksimalkvoten

Loddefisket

-Øk maksimalkvoten

Norges Fiskarlag har fredag bedt Fiskeridirektøren øke maksimalkvoten for fartøyene i kystgruppen som deltar i loddefisket. Fiskarlaget har bedt om at maksimalkvoten økes med 40 tonn.

01.03.13 Bjørnstad ny statssekretær

Utnevnt fredag

Bjørnstad ny statssekretær

Hugo Bjørnstad (59) fra Svolvær blir ny statssekretær for Lisbeth Berg-Hansen i Fiskeri- og kystdepartementet (FKD). Han har bakgrunn som fisker, ordfører og lærer.

01.03.13 Vil ha mer radioprat

Kystradioen og HRS vil ha fiskerkontakt

Vil ha mer radioprat

Kystradiostasjonene ønsker mer radiotrafikk fra fiskerne. -Vi brukes for lite slik det er i dag, sier daglig leder Wilhelm Carlsen ved Bodø radio. Hovedredningssentralen (HRS) ber på sin side om tidlige oppkall fra fiskere når det er problemer.

28.02.13 -Godt system

Oliver (14) skryter av Fiskarlaget

-Godt system

Oliver Johannessen fra Lurøy i Nordland mener mange erfarne fiskere er for slappe med egen sikkerhet. Han har skaffet seg Fiskarlagets nye sikkerhetsstyringssystem for sin båt og gir en god tilbakemelding på systemet.

28.02.13 Har høyt sikkerhetsfokus

Sikkerhetstema i Mea

Har høyt sikkerhetsfokus

Han kaller seg ikke fanatiker. Han er bare opptatt av egen og mannskapets sikkerhet. Sondre Kristoffersen er en av landets yngste skippere.

Du møter han i årets første utgave av Fiskarlagets medlemsmagasin Mea. 

28.02.13 Overholdelse av fiskerilovgivningen

Pressemelding

Det er mistanker om at det tas noen snarveier når det for tiden foregår et storstilt torskefiske i store deler av Nordland og kombinert med vanskelige markeder er det store torskekvantumet svært utfordrende for både fiskere og kjøpere. Nordland Fylkes Fiskarlag oppfordrer næringsaktørene til å holde seg innenfor regelverket både for å sikre en bærekraftig ressursforvaltning og for å forhindre at ulovlig torskekvantum havner ut på markedene og presser fiskeprisene. Se presssemelding nedenfor.