Articles in Category: 2013

19.03.13 For høg miljørisiko

DN: Ikkje tilrådeleg med olje i Lofoten

For høg miljørisiko

Konsekvensane for miljøet ved eit oljeutslepp er så store at det ikkje er tilrådeleg med petroleumsaktivitet utanfor Lofoten, Vesterålen, Senja og nær Helgelandkysten, meiner Direktoratet for naturforvaltning (DN). Rådet frå direktoratet kjem i høyringa om 20 fagstudiar som Olje- og energidepartementet har lagt fram.

18.03.13 Uventet i Volstadsaken

Ny behandling i Høyesterett

Uventet i Volstadsaken

Volstad-saken skal behandles nok en gang av Høyesterett. Det er svært sjelden dette skjer, opplyser jurist Bjørn Kvello (bildet) i Fiskarlaget. Han fulgte rettsbehandlingen 12.-14. mars og det var i sluttfasen av rettssaken at spørsmålet om pleniumsbehandling ble tatt opp og dagen etter avgjorde retten at alle dommerne i Høyesterett skal samles for å avgjøre saken.

18.03.13 Gode fiskarmøter

Mange på Røst og i Henningsvær

Gode fiskarmøter

Det var godt oppmøte med innpå 100 deltagere i de to fiskarmøtene på Røst og i Henningsvær i helga. Møtene ble holdt lørdag og søndag. Assisterende generalsekretær Jan Birger Jørgensen (bildet) er godt fornøyd med møtene.

15.03.13 -Feilinformasjon fra Norsk Industri

Saken om Nordic Mining AS

-Feilinformasjon fra Norsk Industri

Norsk Industri kommer påstander som ikke er korrekte i saken knyttet til Nordic Mining. Etter at Miljøverndepartementet «utsatte» avgjørelsen knyttet til planer om gruvevirksomhet i Naustdal kommune, kommenterte Stein Lier Hansen i Norsk Industri saken. Dersom hans holdninger er representative for norsk bergindustri, er det dystre utsikter for god sameksistens i tida som kommer, sier seniorrådgiver Jan Henrik Sandberg (bildet).

15.03.13 Likviditetsbrev til banken

Husk krisen i Europa

Likviditetsbrev til banken

Norges Fiskarlag har i et brev til Innovasjon Norge og Finans Norge gjort oppmerksom på at deler av sjømatnæringen indirekte er rammet av den økonomiske krisen ute i Europa. Norske finansinstitusjoner bes i brevet om å vise forståelse for at likviditeten i næringen kan bli påvirket av situasjonen i Europa.

15.03.13 Fiskarmøter i helga

På Røst og i Henningsvær

Fiskarmøter i helga

I helga inviterer Norges Fiskarlag til fiskarmøter både lørdag og søndag. På Røst holdes møtet på Fiskarheimen lørdag, mens Velferden i Henningsvær er arena for møtet på søndag. Norges Fiskarlag, Nordland Fylkes Fiskarlag og Råfisklaget blir representert.

14.03.13 Forundret over Nordic Mining

Mineralstrategisaken

Forundret over Nordic Mining

-Det er ryddig av Miljøverndepartementet at de ikke godkjenner gruveprosjektet i Førdefjorden, før selskapet Nordic Mining på en tillitvekkende måte kan dokumentere at fjordmiljø og gyteområder ikke blir ødelagt. Dette sier fagansvarlig Jan Henrik Sandberg i Norges Fisakrlag. Gruveselskapet har søkt om å slippe ut omlag seks millioner tonn kjemikalieholdig gruveavfall per år i 50 år fremover.

13.03.13 -Vi er delvis hørt

Om den nye mineralstrategien

-Vi er delvis hørt

-Det ser ut til at Norges Fiskarlags innspill har gitt visse resultater. Dette sier Jan Henrik Sandberg (bildet), Fiskarlagets fagansvarlige i saken, etter at næringsminister Trond Giske onsdag la fram regjeringens nye mineralstrategi. Det gis åpning for utslipp av gruveavfall i fjordene, men miljøkravene blir betydelig innskjerpet.

13.03.13 U-864 oljetømmes

Fedje: Inntil 150 tonn olje

U-864 oljetømmes

Den tyske ubåten U-864 skal i mars tømmes for olje. Kystverket regner med at det er mellom 100 og 150 tonn olje igjen i ubåten som ble senket ved Fedje i slutten av krigen da fartøyet var på veg til Japan lastet med kvikksølvbeholdere.

13.03.13 HI vil leie fartøy

Ringnot i mars og november

HI vil leie fartøy

Havforskningsinstituttet ønsker å leie et ringnotfartøy/kystnotfartøy med NVG-konsesjon for forsøksfiske i perioden 17. mars til 26. mars 2013, og 12 døgn i november. Mars-toktet starter og avsluttes i Ålesund.

12.03.13 Strukturkvoter i Høyesterett

Saken starter tirsdag

Strukturkvoter i Høyesterett

Høyesterett har satt av tre dager til ankebehandling av Volstadsaken. Striden går på om myndighetene kunne gå tilbake på beslutningen om å tillate sammenslåing av kvoter uten tidsbegrensning. Volstadrederiet vant frem med sitt syn i både tingrett og lagmannsrett.

12.03.13 Leppefiske som i 2012

Reguleringene videreføres

Leppefiske som i 2012

Fiskeridirektøren viderefører fjorårets reguleringer av leppefisk også i 2013.
Reguleringen av leppefisk skal legge til rette for en miljøvennlig avlusning i havbruksnæringen, samtidig som leppefiskbestandene forvaltes forsvarlig. Fisket åpnes i mai og juni. Se mer info i denne saken.  

11.03.13 Kongekrabbemøte i Vadsø

Åpent møte 19. mars

Kongekrabbemøte i Vadsø

Forvaltningen av kongekrabbe kommende sesong er tema for et åpent møte som arrangeres i Vadsø tirsdag 19. mars. Det er Fiskeridirektoratet region Finnmark som inviterer til møtet som holdes i direktoratets lokaler i Vadsø.

08.03.13 Uakseptabelt hemmelighold

Vil ha innsyn i havvind-finansiering

Uakseptabelt hemmelighold

Norges Fiskarlag har sendt en formell klage til Oljeskattekontoret på at Fiskarlaget er nektet innsyn i de offentlige rammene for finansiering av havvindprosjektet på Siragrunnen. I følge selskapet Siragrunnen AS skal Oljeskattekontoret ha «forhåndsklarert» en finansieringsmodell som ser ut til å innebære en massiv indirekte subsidiering av virksomheten.

08.03.13 Økte torskekvoter

Fordeler tredjelandskvoter

Økte torskekvoter

Fiskeri og kystdepartementet øker torskekvotene nord for 62°N som en følge av ubenyttet tredjelandskvote på torsk. Åpen gruppe tilføres 2000 tonn og konvensjonelle havfiskefartøy tilføres 2200 tonn torsk. -Jeg gir ministeren honnør for grepene i denne saken, sier leder i Fiskarlaget Reidar Nilsen.