Articles in Category: 2013

26.04.13 Forvaltningsplan lagt frem

Nordsjøen og Skagerak

Forvaltningsplan lagt frem

Forvaltningsplanen for Nordsjøen og Skagerrak ble fredag lagt frem for Stortinget. Helhetlige forvaltningsplaner for alle de norske havområdene er dermed på plass.
-Miljømålene i forvaltningsplanen for Nordsjøen og Skagerrak vil bidra til at dette området også i fremtiden vil tjene som kilde til sunn og trygg sjømat, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

26.04.13 Stenges søndag

Henningsværboksen

Stenges søndag

Fiskeridirektøren stenger «Henningsværboksen» i Lofoten for alt fiske med fartøy mellom 11 og 15 meter største lengde. Stengingen trer i kraft søndag 28. april kl 24.

26.04.13 Drøftet vanskelig mottakssituasjon

Møte i Tromsø

Drøftet vanskelig mottakssituasjon

-Det er grunn for nøktern optimisme med tanke på markedssituasjonen på ferskfisksiden. Dette sier generalsekretær Jan Skjærvø i Fiskarlaget som torsdag kveld deltok i et bredt sammensatt møte om markeds- og mottakssiden i torskesektoren.

26.04.13 Minneord om Terje Sævik

Fra mannskapet på Kings Bay

Minneord om Terje Sævik

Skipper Terje Sævik på «Kings Bay» døde 30. mars og ble torsdag 4. april bisatt i Herøy kirke på Sunnmøre. Mannskapet på «Kings Bay» har sendt oss minneord om skipperen sin.

25.04.13 Bestandene vokser

Rapport fra Fiskeridirektoratet

Bestandene vokser

Bestandene i norsk økonomisk sone er nesten tredoblet siden 1985. Dette går fram av rapporten «Økonomiske og biologiske nøkkeltal frå dei norske fiskeria 2012», som viser utviklingen av gytebestand, fangst, fangstverdi og lønnsomhet for perioden 1985 til 2012.

24.04.13 Gode søkertall

Ungdom søker marine fag

Gode søkertall

Det er gode søkertall til marine studieretninger viser tall fra samordna opptak. Det ligger til rette for fulle klasser innen både fiskeri- og havbruksvitenskap, fiskehelse, havbruksdrift og ledelse, bærekraftig havbruk og biomarin innovasjon, viser en oversikt fra Sett Sjøbein. 

24.04.13 Skatteråd for 2012

Husket alle poster?

Skatteråd for 2012

Norges Fiskarlag fikk fra 2010 gjennomslag for en av sine kampsaker da fiskarfradraget økte fra 80 000 til 150 000 kroner. Dette fradraget er ett av flere viktige fradrag du som fisker bør huske å føre opp i selvangivelsen din. Les flere tips og råd i denne saken.

23.04.13 Charles fyller 90

Charles Remø

Charles fyller 90

Æresmedlem Charles Remø i Norges Fiskarlag fyller 90 år i dag, tirsdag 23. april. -Vi gratulerer Charles så mye med dagen og selv om han mange ganger tidligere er takket for den store innsatsen han har gjort for fiskernes sak, så gjentar jeg mer enn gjerne denne takken i dag, sier leder i Fiskarlaget Reidar Nilsen.

23.04.13 -Positiv til leiefartøyhøring

Svar fra Fiskarlaget

-Positiv til leiefartøyhøring

Norges Fisakrlag stiller seg positiv til høringen fra Fiskeri- og kystdepartementet om bruk av leiefartøy ved kontrahering av nye fiskefartøy. Det er arbeidsutvalget i Fiskarlaget som har behandlet saken.

23.04.13 -Energisk sjøbeinkonferanse

Les presentasjoner

-Energisk sjøbeinkonferanse

-Det var en innholdsrik og energisk Sett Sjøbein-konferanse, proklamerer de ansatte i prosjektet. Nå er presentasjoner og foredrag fra arrangementet lagt tilgjengelig på internett. Sett Sjøbein har fått svært positive tilbakemeldinger fra de drøyt 80 deltagerne.

23.04.13 OD stopper seismikk

Etter påtrykk fra Fiskarlaget

OD stopper seismikk

Oljedirektoratet (OD) har gitt seismikkselskapet TGS beskjed om øyeblikkelig å avslutte undersøkelsene innenfor de områdene i Barentshavet Sør som er frarådd på grunn av gyting. Norges Fiskarlag krevde sist uke at TGS måtte stanse undersøkelsen i det kystnære området.

22.04.13 Trygg nordsjøfisk

Omfattende undersøkelse

Trygg nordsjøfisk

Filet fra nordsjøsild, sei og torsk har lave nivå av miljøgifter og er trygg sjømat. Det viser tre basisundersøkelser som NIFES har gjort de siste tre årene. NIFES forsker på ernæring, fôr til fisk og fisk som mat.

19.04.13 Ikke refordeling

Markedssituasjon avgjorde

Ikke refordeling

Fiskeri- og kystdepartementet har besluttet at det ikke blir noen refordeling i kystgruppens fiske etter torsk nord for 62°N nå. Den vanskelige markedssituasjonen var avgjørende for beslutningen, heter det i en melding fra Friskeridirektøren.

19.04.13 Friere redskapsvalg?

Rapport på undersøkelse

Friere redskapsvalg?

Mulige konsekvenser av friere redskapsvalg innen pelagisk sektor og i torskesektoren er nå lagt under lupen og rapporten om undersøkelsene er klar. Målet med FHF-prosjektet har vært å finne nye tiltak som kan rasjonalisere fisket og styrke fiskeflåtens miljøprofil innenfor rammen av dagens fiskeriforvaltning.

18.04.13 Nulltoleranse mot ulovligheter

FHL og Fiskarlaget

Nulltoleranse mot ulovlighter

 -Sjømatregelverket for omsetning av fisk skal følges, både Norges Fiskarlag og FHL tar sterk avstand fra eventuelle ulovligheter, sier ledelsen i sjømatorganisasjonene etter et møte med fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.