Om Sør-Norges Notfiskarlag
Om Sør-Norges Notfiskarlag

Sør-Norges Notfiskarlag er ein gruppeorganisasjon i Norges Fiskarlag, som er ein landsomfattande fagorganisasjon for yrkesfiskarar. Sør-Norges Notfiskarlag er ein medlemsorganisasjon for kystnotbruk frå Stadt til Svenskegrensa. For å vere medlem i Sør-Norges Notfiskarlag må ein òg vere medlem med båten i Norges Fiskarlag.

Sør Norges Notfiskarlag tar opp, og får til høyring, saker som berører fiskarane sine interesser.

Som medlem i Sør-Norges Notfiskarlag, og dermed Norges Fiskarlag, har ein mogelegheit til å vere med på å forme framtida for fiskerinæringa.

 

Med helsing

Sør-Norges Notfiskarlag

________________

Britt Sæle Instebø