Aktuelt

13.11.2018 08:05
Fiskedager på ungdomsskole
For 9. klasser i Vågsøy
Fiskedager på ungdomsskole
Frithjof Silden (t.v.) og Anders Eldevik fra Måløy Maritime Videregående Skule deltar under fiskedagene for 9. klassingene.
Foto: Henriette Skaar

Fiskarlaget skal de to neste ukene ha egne fiskedager for niendeklassinger i Vågsøy. Det er Sogn og Fjordane Fiskarlag som i samarbeid med skolen og med hjelp av blant annet unge fiskere skal kjøre et opplegg.

Det er i alt tre klasser ved Vågsøy Ungdomskule som skal ha en egen fiskedag.

Daglig leder i Sogn og Fjordane Fiskarlag Henriette Skaar forteller at hun i samarbeid med faglærer i Mat og Helse Silje Kvalvik har planlagt og satt av tid, der tre klasser har hver sin dag 14., 15. og 21. november.

Klassene deles i to, der ene delen begynner med omvisning hos Snorre Seafood og andre del får høre litt om fiskeryrket før klassene bytter.

– Vi har fått med oss flere som skal hjelpe oss til å fortelle om sin erfaring fra yrket, fortelle Skaar.

Fiskerfagelevene Frithjof Silden og Anders Eldevik kommer fra Måløy Maritime Videregående Skule for å informere om utdanningsvegen.

Wenche Johannessen arbeider i Fiskeridirektoratet og skal som tidligere fisker kombinere sin erfaring opp imot å fortelle litt om hvilke muligheter som ligger i yrket for kvinner.

– Så har vi også fått med oss nestor i organisasjonen, Nils Myklebust. Hans oppdrag er å vise frem de lange linjene og bidra til å synliggjøre både historien og fremtidsmulighetene, forteller Henriette Skaar.

Direktør Magnar Aasebø fra Vest-Norges Fiskesalgslag skal også bidra til å synliggjøre hvordan fiskeriene er organisert og fortelle om hva som er salgslagets rolle og funksjon.

Henriette Skaar sier hun allerede på forhånd vil takke alle de som er positive til å stille opp og bidra til å sy sammen dagen og skape innholdet for elevene.

– Alt i alt håper vi at elevene skal få en dag som gir bred innsikt i hvilke muligheter som ligger i næringen. Ambisjonen med dagsoppleggene er å synliggjøre og informere om næringen, og så kan vi jo også håpe på at vi gjør et så godt inntrykk at det skaper interesse for å se nærmere på et fremtidig yrkesvalg inn i næringen for elevene vi skal møte, sier den daglige lederen i Sogn og Fjordane Fiskarlag.

Etter endt dag skal også den enkelte klassen få med seg noen kilo hvitfisk som de skal bruke i matlagingstimen som skal avslutte dagen.