Ansatte

Daglig leder
91 82 35 69
Henriette tiltrådte som daglig leder 1. juni 2018. Skaar har bakgrunn som jurist og er fra Bergen.