nordland

Aktuelt

25.06.2019 10:15
Ny rakett på Andøya
27. eller 28. juni
Ny rakett på Andøya
Illustrasjon for det aktuelle fareområdet
Ill: Andøya Space Center

Denne uken blir det en ny rakettoppskyting på Andøya. Andøya Space Center (ASC) varsler om fareområde i dagene 27.-28. juni. Fareområdet er likt det som var sist uke.

Andøya Space Center informerer om etablering av fareområde nordvest for Oksebåsen. Oppskytningen skjer en gang i perioden 08:00-18:00 en av de to varslede dagene, 27. eller 28. juni.

For lokalkjente vil det synes som om det denne uken er samme varsel som sist. Det stemmer for så vidt, i og med at det sist uke var studenter ved NTNU som testet sine kunnskaper, mens det denne uken er lærernes tur.

Fareområdet er nordvest for Andøya/Oksebåsen definert som en sektor med origo i den aktuelle utskytningsrampens koordinater: N69°17’67’’ - E16°01’18’’. Rettvisende peiling: 290°-350°. Sektorens lenge: 5 nautiske mil.

Andøya Space Center anmoder maritim trafikk om å være oppmerksom på det annonserte fareområdet, og være behjelpelig med å holde området ledig i den korte perioden som er nødvendig for oppskytningen.

Oppdateringer vil komme på www.andoyaspace.no.